Kajaanin Mamselli - liikelaitoksen johtokunta , kokous 28.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 25 Kajaanin Mamselli -liikelaitoksen tiedoksi merkittävät asiat

KAJDno-2021-24

Valmistelija

  • Piia Rissanen, Controller, piia.rissanen@kajaani.fi
  • Tuija Vuorinen, Johtaja, tuija.vuorinen@kajaani.fi

Perustelut

Kajaanin Mamsellin skenaariot 2025 esittely, oheisliite.

 

Johtokunnan seuraava kokous on 16.12.2021.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Tuija Vuorinen, Johtaja, tuija.vuorinen@kajaani.fi

Merkitsee tiedoksi.

Päätös

Merkitsi tiedoksi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §