Kajaanin Mamselli - liikelaitoksen johtokunta , kokous 28.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 21 Kajaanin Mamselli liikelaitoksen talouden seurantaraportti 1.1.–30.9.2021

KAJDno-2020-1528

Valmistelija

  • Piia Rissanen, Controller, piia.rissanen@kajaani.fi

Perustelut

Kajaanin Mamselli -liikelaitoksen talouden toteumaraportti ajanjaksolta 1.1.–30.9.2021 on oheisliitteenä ja esitellään tarkemmin kokouksessa.

Lisätietoja asiasta antaa johtaja Tuija Vuorinen, puh. 044 7100 241, sähköposti etunimi.sukunimi(at)kajaani.fi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Tuija Vuorinen, Johtaja, tuija.vuorinen@kajaani.fi

Merkitsee tiedoksi.

Päätös

Merkitsi tiedoksi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §