Kajaanin Mamselli - liikelaitoksen johtokunta , kokous 28.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 34 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Perustelut

Päätökset ovat nähtävinä Kajaanin kaupungin verkkosivuilla.

Kajaanin Mamsellin johtaja
Henkilöstöpäätös:
§ 10 Kahden koulutyöntekijän valinta, 09.09.2020
§ 11 Toimitilahuoltajan valinta Vimpeliin, 09.09.2020

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Tuija Vuorinen, Johtaja, tuija.vuorinen@kajaani.fi

Päätetään, ettei asiakirjoihin tehtyjä päätöksiä siirretä toimielimen käsiteltäväksi.

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §