Kajaanin Mamselli - liikelaitoksen johtokunta , kokous 28.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 35 Kajaanin Mamselli -liikelaitoksen tiedoksi merkittävät asiat

KAJDno-2019-1417

Valmistelija

  • Tuija Vuorinen, Johtaja, tuija.vuorinen@kajaani.fi

Perustelut

Mamsellin ruokataukokäytännön muuttaminen 14.9.2020 (KVTES Lepotaukokäytänne)

KAJDno-2020-1219 Vegaaniruokapilotointi varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa

KAJDno-2020-97 Selvitys vuoden 2019 arviointikertomuksen havainnoista

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Tuija Vuorinen, Johtaja, tuija.vuorinen@kajaani.fi

Merkitsee tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §