Kajaanin Mamselli - liikelaitoksen johtokunta , kokous 28.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 30 Kajaanin Mamselli -liikelaitoksen talouden toteumaraportti 1.1.–30.9.2020

KAJDno-2020-195

Valmistelija

  • Joni Partanen, Vs. talousjohtaja, joni.partanen@kajaani.fi

Perustelut

Kajaanin Mamsellin talouden toteumaraportti ajalta 1.1.–30.9.2020 liitteenä.

Lisätietoja asiasta antaa johtaja Tuija Vuorinen, puh. 044 7100 241 tai sähköposti etunimi.sukunimi(at)kajaani.fi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Tuija Vuorinen, Johtaja, tuija.vuorinen@kajaani.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §