Kajaanin Mamselli - liikelaitoksen johtokunta , kokous 27.9.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Marjo Piirainen, Kehityspäällikkö/Mamselli, marjo.piirainen@kajaani.fi

Kajaanin Mamselli -liikelaitoksen johtokunta toteaa kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Kajaanin Mamselli -liikelaitoksen johtokunta myöntää pöytäkirjaan merkityille muille osal­lis­tujil­le läsnäolo- ja puheoikeuden.

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §