Kajaanin Mamselli - liikelaitoksen johtokunta , kokous 27.5.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Tuija Vuorinen, Johtaja, tuija.vuorinen@kajaani.fi

Todetaan kokous laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Myönnetään pöytäkirjaan merkityille muille osallistujille läsnäolo- ja puheoikeus.

Päätös

Todettiin ettei kokous olllut päätösvaltainen. Paikalla oli puheenjohtaja ja kaksi varsinaista jäsentä. Kokouksen asiat siirtyvät seuraavaan kokoukseen käsiteltäväksi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §