Kajaanin Mamselli - liikelaitoksen johtokunta, kokous 27.5.2020

Pöytäkirja on tarkastettu