Kajaanin Mamselli - liikelaitoksen johtokunta , kokous 27.2.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 2 Pöytäkirjan tarkastus

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Tuija Vuorinen, Johtaja, tuija.vuorinen@kajaani.fi

Kajaanin Mamselli -liikelaitoksen johtokunta valitsee pöytäkirjantarkastajiksi Marjo Huovinen-Tervon ja Unto Kemppaisen.

Päätös

Johtokunta valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Pasi Arffmanin ja Pirkko Närhen.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §