Kajaanin Mamselli - liikelaitoksen johtokunta , kokous 27.2.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 7 Kajaanin Mamselli -liikelaitoksen tiedoksi merkittävät asiat

KAJDno-2017-362

Valmistelija

  • Tuija Vuorinen, Johtaja, tuija.vuorinen@kajaani.fi

Perustelut

Tulevaan sote- ja maakuntauudistukseen liittyen yhteisten palveluiden työryhmä on aloittanut Kainuun kuntien tuottamien ateria- ja puhtaanapitopalveluiden nykytilan kartoittamisen. Työryhmän tehtävänä on selvittää yhteisten tukipalveluiden yhtiöittämiseen liittyvää asiakokonaisuutta.

Kajaanin Mamselli on vastannut kyselyyn määräaikaan mennessä.

 

Kajaanin Mamselli aloitti 13.2.2017 kokeiluna opiskelijaravintola foX:n tähderuoan luovuttamisen Kajaanin Päiväkeskukselle.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Tuija Vuorinen, Johtaja, tuija.vuorinen@kajaani.fi

Merkitsee tiedoksi pöytäkirjaan.

Päätös

Merkitsi tiedoksi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §