Kajaanin Mamselli - liikelaitoksen johtokunta , kokous 27.2.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 5 Kajaanin Mamselli -liikelaitoksen johtokunnan kevään kokousajankohdat

KAJDno-2017-372

Perustelut

Kajaanin kaupungin hallintosäännön 4 § mukaan toimielin pitää kokouksensa päättämänään aikana ja päättämässään paikassa. Kokous pidetään myös, kun puheenjohtaja katsoo tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä.

Lisätietoja asiasta antaa johtaja Tuija Vuorinen, puh. 044 7100 241 tai sähköposti etunimi.sukunimi(at)kajaani.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Tuija Vuorinen, Johtaja, tuija.vuorinen@kajaani.fi

Kevään 2017 toinen johtokunnan kokous pidetään keskiviikkona 24.5.2017.

Johtokunta voi kokoontua muinakin aikoina puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta.

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §