Kajaanin Mamselli - liikelaitoksen johtokunta , kokous 27.2.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 6 Johdon katselmuksen loppuraportti

KAJDno-2017-371

Perustelut

Johdon katselmukset ovat osa Mamsellin sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa.

Mamsellissa tehtiin johdon katselmus 1.2.2017.

Lisätietoja asiasta antaa johtaja Tuija Vuorinen, puh. 044 7100 241 tai sähköposti muotoa etunimi.sukunimi(at)kajaani.fi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Tuija Vuorinen, Johtaja, tuija.vuorinen@kajaani.fi

Käsitellään johdon katselmuksen raportti ja merkitään tiedoksi pöytäkirjaan.

Päätös

Merkitsi tiedoksi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §