Kajaanin Mamselli - liikelaitoksen johtokunta , kokous 26.8.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 27 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Perustelut

Päätökset ovat nähtävinä Kajaanin kaupungin verkkosivuilla.

Kajaanin Mamsellin johtaja
Hankintapäätös:

§ 1 Ateriakuljetusten järjestäminen ajalla 1.8.2020-31.7.2021, 06.05.2020
§ 2 Kajaanin Mamselli -liikelaitoksen henkilöstön työvaatteiden hankinta, 14.05.2020
§ 3 Selvitystyö Kajaanin kaupungin ja Kainuun Soten Kajaanin alueen kustannustehokkaan ja laadukkaan ruokapalvelutuotannon järjestämisestä, 19.05.2020
§ 4 Kajaanin Mamselli -liikelaitoksen hallintotilojen puhtaanapidon hankinta 2020-2022 + (1+1), 27.05.2020

§ 5 Ruokailu- ja tarjoiluastiat, ruokailuvälineet, GN-astiat sekä termolaatikot I OPTIO, 30.06.2020

Hankintapäätös (Kainuun hankintarengas):
§ 2 Siivousaineiden ja -välineiden sekä jätesäkkien ja pehmopapereiden hankinta_OPTIO II, 13.05.2020

Henkilöstöpäätös:

§ 2 Kajaanin Mamselli -liikelaitoksen henkilöstön lomauttaminen, 27.04.2020
§ 3 Toimitilahuoltajan valinta, 17.06.2020
§ 4 Kokkien valinta, 17.06.2020
§ 5 Päiväkotityöntekijän valinta, 17.06.2020
§ 6 Koulutyöntekijöiden valinta, 17.06.2020
§ 7 Yksikön vastaava kahvioon, 24.06.2020
§ 8 Aulapalvelutyöntekijän valinta, 24.06.2020
§ 9 Palvelusuunnittelijan tehtävään valinta, 01.07.2020

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Tuija Vuorinen, Johtaja, tuija.vuorinen@kajaani.fi

Päätetään, ettei asiakirjoihin tehtyjä päätöksiä siirretä toimielimen käsiteltäväksi.

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §