Kajaanin Mamselli - liikelaitoksen johtokunta, kokous 26.8.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 26 Kajaanin Mamselli -liikelaitoksen tiedoksi merkittävät asiat

KAJDno-2019-1417

Valmistelija

  • Tuija Vuorinen, Johtaja, tuija.vuorinen@kajaani.fi

Perustelut

Mamsellin asiakkuuskatsaus; vuoden 2019 tuloskeskustelujen yhteenveto

Yhteistoimintamenettelyn aloittaminen koronapandemian aiheuttamassa tilanteessa, KAJDno-2020-303, Kaupunginhallitus 31.3.2020 § 64.

Selvitys ateriatuotannosta Kajaanin alueella,  Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon yhtymähallitus 22.4.2020 § 116.

Kajaanin kaupungin talouden sopeuttamissuunnitelman 2020–2022 seurantaraportti 17.3.2020      KAJDno-2019-971   Kaupunginhallitus 31.3.2020 § 63

Kajaanin kaupungin omistajapoliittisen ohjelman toteutuma  KAJDno-2018-407 Kaupunginhallitus 21.4.2020 § 78
 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Tuija Vuorinen, Johtaja, tuija.vuorinen@kajaani.fi

Merkitsee tiedoksi.

Päätös

Merkitsi tiedoksi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §