Kajaanin Mamselli - liikelaitoksen johtokunta , kokous 26.8.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 23 Kajaanin Mamselli -liikelaitoksen johtokunnan kokousajat syksyllä 2020

KAJDno-2019-1289

Valmistelija

  • Joni Partanen, Controller, joni.partanen@kajaani.fi

Perustelut

Kokous pidetään myös,​ kun puheenjohtaja katsoo tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen kokouksen pitämisestä.

Johtokunta voi kokoontua muinakin aikoina puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta.

Kokouskutsu lähetetään sähköisesti jäsenille ja muille,​ joilla on läsnäolo-​oikeus tai -​velvollisuus toimielimen kokouksessa,​ vähintään kolme päivää ennen kokousta. Kokouskutsussa ilmoitetaan kokouksen aika,​ paikka ja käsiteltävät asiat.

Lisätietoja asiasta antaa johtaja Tuija Vuorinen,​ puh. 044 7100 241 tai sähköposti etunimi.sukunimi(at)kajaani.fi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Tuija Vuorinen, Johtaja, tuija.vuorinen@kajaani.fi

Syksyn 2020 kokoukset pidetään 26.8., 28.10. ja 17.12.

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §