Kajaanin Mamselli - liikelaitoksen johtokunta , kokous 26.8.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 25 Kajaanin Mamselli - liikelaitos, riskienhallinta

KAJDno-2017-821

Valmistelija

  • Joni Partanen, Controller, joni.partanen@kajaani.fi

Perustelut

Kajaanin kaupungin hallintosäännön 29 § mukaan liikelaitoksen johtokunnan tehtävänä on valvoa ja arvioida sisäisen valvonnan riskienhallinnan toimeenpanoa ja tuloksellisuutta.

Kokouksessa esitellään 1.1.2020–30.6.2020 välisenä aikana Kajaanin Mamsellissa toteutuneet riskit ja läheltä piti tilanteet sekä näihin liittyvät korjaavat ja ennaltaehkäisevät toimenpiteet.

Mamselli päivittää oman riskienarvioinnin osana Kajaanin kaupungin riskikarttapäivitystä syksyn 2020 aikana. Riskienhallintasuunnitelma hyväksytään osana Kajaanin Mamselli-liikelaitoksen talousarviota 2021.

Lisätietoja antaa: Tuija Vuorinen p. 044 7100 241 sähköposti: etunimi.sukunimi[at]kajaani.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Tuija Vuorinen, Johtaja, tuija.vuorinen@kajaani.fi

Merkitsee tiedoksi.

Päätös

Merkitsi tiedoksi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §