Kajaanin Mamselli - liikelaitoksen johtokunta , kokous 26.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 9 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Perustelut

Päätökset ovat nähtävinä Kajaanin kaupungin verkkosivuilla.

Kajaanin Mamsellin johtaja
Hankintapäätös (Kainuun hankintarengas):
§ 1 ITSEOIKAISU_Leipä ja leipomotuotteet sekä kuoritut perunat ja juurekset komponentteineen hankinta, 18.02.2020
Henkilöstöpäätös:
§ 1 Toimitilahuoltajan valinta, 14.01.2020
§ 6 Koulutyöntekijän valinta Lukiolle, 19.12.2019
§ 7 Työsuhteen purkaminen, 19.12.2019

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Tuija Vuorinen, Johtaja, tuija.vuorinen@kajaani.fi

Päätetään, ettei asiakirjoihin tehtyjä päätöksiä siirretä toimielimen käsiteltäväksi.

Päätös

Hyväksyi.