Kajaanin Mamselli - liikelaitoksen johtokunta , kokous 26.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 6 Vahingonkorvausvaatimus

Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24