Kajaanin Mamselli - liikelaitoksen johtokunta , kokous 26.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 3 Kajaanin Mamselli -liikelaitoksen tilinpäätös 2019

KAJDno-2020-73

Valmistelija

  • Joni Partanen, Controller, joni.partanen@kajaani.fi

Perustelut

Kajaanin kaupungin hallintosäännön 29 §:n mukaan liikelaitoksen johtokunnan tehtävänä on laatia toimintakertomus ja tehdä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä, sekä allekirjoittaa ja esittää tilinpäätös kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.

Kuntalain 10 a luvun mukaiseksi perustetun kunnallisen liikelaitoksen tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot liikelaitoksen toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Liikelaitoksen johtokunnan allekirjoittama tilinpäätös tulee olla valmis helmikuun loppuun mennessä.

Kajaanin kaupungin omistajapoliittisen ohjelman mukaisesti Mamselli luopui vuoden 2019 lopussa Kainuun sotelle tuotettavista ateria-​ ja puhtaanapitopalveluista. Kajaanin kaupunkikonsernin tarvitsemiin ateria- ja puhtaanapitopalveluihin keskittyminen tarkoitti luopumista myös yksityisille hoivakodeille tuotetuista ateriapalveluista.

Mamsellissa saavutettiin toiminnalle asetetut toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet.  Molemmat valtuustoon nähden sitovat tavoitteet: tuottovaatimus sekä tilikauden ylijäämä > 0 € toteutuivat. Johtokuntaan nähden sitovat tavoitteet toteutuivat pääsääntöisesti hyvin.

Liikevaihto toteutui sisäinen liikevaihto huomioiden arvioitua paremmin. Ulkoinen liikevaihto oli 15,3 milj. € ja laski edellisestä vuodesta 1,2 % (180 000 €). Materiaalit ja palvelut toteutuvat ilman sisäisiä eriä arvioidun mukaisesti. Materiaalien ja palveluiden % -osuus liikevaihdosta oli 39,1 % (2018 38,2 %). Henkilöstökulut toteutuivat puolestaan arvioitua paremmin, kun Kajaanin kaupungin talouden sopeuttamissuunnitelman mukaisesti tulospalkkioista luovuttiin. Henkilöstöresurssien kokonaisuuden eli palkkojen ja palkkioiden, työvoiman vuokrauksen ja alihankinnan % -osuus liikevaihdosta oli 46,6 % (2018 46,4 %)

Kajaanin Mamselli -liikelaitokselle kaupunginvaltuusto on sitovana tavoitteena asettanut tuottovaatimuksen 50 000,00 euroa, joka koostuu peruspääoman korosta sekä tuloutuksen ylijäämästä. Liikelaitoksen peruspääoma on 300 000,00 euroa. Kajaanin Mamselli maksoi korvausta peruspääomasta 600,00 euroa ja tuloutti ylijäämästään 49 400,00 euroa.

Kajaanin Mamselli -liikelaitoksen tilinpäätös osoittaa tilikaudelta 1.1.–31.12.2019 ylijäämää 153 773,51 euroa. Liikelaitoksen toimintavuosi saavutti sille asetetut taloudelliset tavoitteet. Tilinpäätös allekirjoitetaan kokouksessa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Tuija Vuorinen, Johtaja, tuija.vuorinen@kajaani.fi

Kajaanin Mamselli -liikelaitoksen johtokunta allekirjoittaa liikelaitoksen tilinpäätöksen vuodelta 2019 ja päättää, että ylijäämä 153 773,51 euroa kirjataan liikelaitoksen taseeseen oman pääoman tilikauden yli-/alijäämä -tilille sekä esittää tilinpäätöksen Kajaanin kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.

Päätös

Hyväksyi. Ja esittää tilinpäätöksen Kajaanin kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.