Kajaanin Mamselli - liikelaitoksen johtokunta , kokous 26.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 8 Kajaanin Mamselli -liikelaitoksen tiedoksi merkittävät asiat v. 2020

KAJDno-2019-1417

Valmistelija

  • Tuija Vuorinen, Johtaja, tuija.vuorinen@kajaani.fi

Perustelut

Mamsellin laadunhallintaohjelma 2020

KAJDno-2019-141 Vuoden 2020 talousarvion täytäntöönpano-ohje

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Tuija Vuorinen, Johtaja, tuija.vuorinen@kajaani.fi

Merkitsee tiedoksi.

Päätös

Merkitsi tiedoksi.