Kajaanin Mamselli - liikelaitoksen johtokunta , kokous 26.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 4 Kajaanin Mamselli -liikelaitoksen laskujen ja tositteiden hyväksyjät 2020

KAJDno-2020-88

Valmistelija

  • Joni Partanen, Controller, joni.partanen@kajaani.fi

Perustelut

Kajaanin kaupungin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeen 7 § Kirjanpidon ja maksuliikenteen sisäisen valvonnan mukaan toimielimen on jokaisen tilivuoden alussa nimettävä henkilöt, jotka sen puolesta hyväksyvät tositteet, sekä heille varahenkilöt. Asiatarkastajana ja hyväksyjänä ei saa olla sama henkilö.

Hallintojohtajalla ja talousjohtajalla on oikeus hyväksyä tositteet koko talousarvion alueelta silloin, kun varsinainen hyväksyjä ja varahenkilö ovat estyneinä tai kun lasku koskee hyväksyjää itseään.

Kajaanin Mamselli -liikelaitoksen toiminta on jaettu 1.1.2020 alkaen tiimeihin:

  • Sivistystiimi
  • Kampustiimi
  • Puhtaanapitotiimi
  • Tuotantotiimi ja
  • Asiantuntijatiimi.

Tiimien operatiivisesta toiminnasta vastaavat tiimivastaavat ja kehityspäällikkö sekä asiantuntijatiimin osalta liikelaitoksen johtaja.

Lisätietoja asiasta antaa johtaja Tuija Vuorinen, puh. 044 7100 241 tai sähköposti etunimi.sukunimi(at)kajaani.fi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Tuija Vuorinen, Johtaja, tuija.vuorinen@kajaani.fi

Kajaanin Mamselli -liikelaitoksen tositteiden hyväksyjiksi tilivuodelle 2020 nimetään:

Jari Tolonen, kaupunginjohtaja

Tuija Vuorinen, johtaja

Marjo Piirainen, kehityspäällikkö

Joni Partanen, controller

Ulla Haverinen, tiimiesimies

Marianne Kemppainen, tiiimiesimies

Carina Pääkkönen, tiimiesimies

Hanna Manninen, soluvastaava

Riikka Soldatkin, soluvastaava

Hyväksyjät sijaistavat toisiaan tarpeen mukaan eli toimivat toistensa varahenkilöinä. Tositteiden hyväksyntäoikeudet periytyvät väliaikaisesti sijaistuksen ajaksi.

Päätös

Hyväksyi.