Kajaanin Mamselli - liikelaitoksen johtokunta , kokous 24.5.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 10 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Perustelut

Viranhaltijapäätösluettelot ovat nähtävänä Kajaanin Mamselli –liikelaitoksen johtokunnan kokouksessa ja viranhaltijapäätökset kunkin päätöksentekijän toimipaikassa.

Lisätietoja asiasta antaa Kajaanin Mamselli -liikelaitoksen johtaja Tuija Vuorinen, puhelin 044 7100 241 tai sähköposti etunimi.sukunimi(at)kajaani.fi.

Kajaanin Mamsellin johtaja
§3 Kesäkauden 2017 perussiivous , 27.03.2017 Hankintapäätös

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Tuija Vuorinen, Johtaja, tuija.vuorinen@kajaani.fi

Kajaanin Mamselli -liikelaitoksen johtokunta päättää, ettei asiakirjoihin tehtyjä päätöksiä siirretä Kajaani Mamselli -liikelaitoksen johtokunnan käsiteltäväksi.

 

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §