Kajaanin Mamselli - liikelaitoksen johtokunta , kokous 24.5.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 13 Talouden tasapainotus 2017 - 2018

KAJDno-2017-564

Valmistelija

  • Joni Partanen, Taloussuunnittelija, joni.partanen@kajaani.fi

Perustelut

Kajaanin kaupungin va. talousjohtaja on lähettänyt Kajaanin Mamsellille tiedoksi 23.3.2017 yhteistyötoimikunnassa esitellyn Kajaanin talouden tasapainotusohjelmarungon. Tasapainotusohjelma lähetetään  oheisliitteenä johtokunnan jäsenille. Ohjelmasta löytyy €-määräiset tavoitteet tasapainotukseen toimialoittain/liikelaitoksittain vuodelle 2017. Liikelaitosten pitää lähettää  kaupungin talousjohdolle 30.4.2017 mennessä kaupungin asettamien tavoitteiden mukaiset esitykset talouden tasapainottamistoimenpiteistä vuonna 2017.

Kajaanin Mamselli -liikelaitos yhdistää Kajaanin kaupungin talouden tasapainotustavoitteen vuonna 2016 käynnistettyyn Mamsellin sisäiseen talouden tasapainotusohjelmaan vuosille 2016 - 2017.

Talouden tasapainotustoimenpiteet painotetaan seuraaviin menoeriin:

  • Henkilöstökulut
  • Työvoiman vuokraus
  • Kalusto - ja laitehankinnat
  • Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden hankinnat
  • Palveluiden osto

Kajaanin kaupungin talousjohtoa on informoitu 28.4.2017 Mamsellin talouden tasapainotustavoitteesta. Talouden tasapainotustoimenpiteet vuosille 2017 - 2018 suunnitellaan ja toteutetaan organisaatiossa osana normaalia talouden johtamista ja seurantaa, sekä jalkautetaan talouden tasapainotusohjelma Mamsellin henkilökunnan tietoisuuteen.

Mahdolliset talousarviomuutokset vuodelle 2017 esitetään elo–syyskuussa, sitten kun kaupungin  vuoden 2017 talouden toteumaennuste tarkentuu.

Esitän kokouksessa suunnitelman Kajaanin Mamselli -liikelaitoksen talouden tasapainotusohjelman toteuttamisesta vuosille 2017 - 2018

Lisätietoja antaa johtaja Tuija Vuorinen, p. 044 7100 241 tai sähköposti etunimi.sukunimi(at)kajaani.fi ja Joni Partanen, p. 044 4214 300 tai sähköposti etunimi.sukunimi(at)kajaani.fi.

 

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Tuija Vuorinen, Johtaja, tuija.vuorinen@kajaani.fi

Johtokunta hyväksyy Kajaanin Mamselli -liikelaitoksen talouden tasapainotusohjelman toteuttamisen suunnitelman mukaisesti.

Päätös

Talouden tasapainotusohjelma lähetetään sähköisesti johtokunnan jäsenille.

Hyväksyi suunnitelman mukaisesti.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §