Kajaanin Mamselli - liikelaitoksen johtokunta , kokous 24.5.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 9 Pöytäkirjan tarkastus

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Tuija Vuorinen, Johtaja, tuija.vuorinen@kajaani.fi

Kajaanin Mamselli -liikelaitoksen johtokunta valitsee pöytäkirjantarkastajiksi Ari-Matti Haatajan ja Unto Kemppaisen.

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §