Kajaanin Mamselli - liikelaitoksen johtokunta , kokous 24.5.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 11 Maakuntauudistuksen tilannekatsaus

KAJDno-2017-825

Valmistelija

  • Joni Partanen, Taloussuunnittelija, joni.partanen@kajaani.fi

Perustelut

Valtiovarainministeriö on lähettänyt hallituksen esitysluonnoksen maakuntauudistuksen täytäntöönpanosta lausunnolle 24. huhtikuuta. Esitysluonnos liittyy eduskunnalle 2.3.2017 annettuun hallituksen esitykseen maakuntauudistuksesta ja sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksesta (HE 15/2017 vp).

Kainuussa sote- ja maakuntauudistukset valmistellaan yhdessä. Esivalmisteluvaihe kestää 1.7.2017 saakka. Tämän hetken suunnitelmien mukaan tuolloin perustetaan uudet maakunnat, joita johtaa väliaikaishallinto (1.7.2017–1.3.2018). Uuden maakuntavaltuuston vaalit järjestetään presidentinvaalien yhteydessä tammikuussa 2018. Uuden maakunnan toiminta käynnistetään valtuuston johdolla 1.3.2018, ja maakunnan varsinainen toiminta alkaa 1.1.2019.

Kainuun sote - ja maakuntauudistuksen yhteisten palveluiden työryhmän puheenjohtaja Toivo Sistonen esittää maakuntauudistuksen tilannekatsauksen kokouksessa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Tuija Vuorinen, Johtaja, tuija.vuorinen@kajaani.fi

Johtokunta merkitsee Kainuun sote- ja  maakuntauudistuksen tilannekatsauksen tiedoksi.

Päätös

Merkitsi tiedoksi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §