Kajaanin Mamselli - liikelaitoksen johtokunta , kokous 24.5.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 16 Kajaanin Mamselli -liikelaitoksen tiedoksi merkittävät asiat

KAJDno-2017-362

Valmistelija

  • Tuija Vuorinen, Johtaja, tuija.vuorinen@kajaani.fi

Perustelut

Tulospalkkioilla tarkoitetaan kunta-alalla palkanosaa, jota voidaan maksaa ennalta asetettujen tavoitteiden ylittämisestä. Niiden avulla voidaan ohjata toimintaa haluttuun ja tarkoituksenmukaiseen suuntaan sekä palkita henkilöstöä hyvistä työtuloksista. Tulokseen perustuvana palkanosana se täydentää peruspalkkausta ja maksetaan erillään varsinaisesta palkasta. Tulospalkkio on osa kannustavaa palkkausta.

Kajaanin Mamselli -liikelaitos maksaa tulospalkkioita vuodelta 2016 yhteensä 164.304,23 €, mikä on 2,5 % vuoden 2016 tilinpäätöksen kokonaispalkkasummasta.

 

Kajaanin kaupungin tilakeskus, Vimpelinlaakson kehittämisliikelaitos ja Kajaanin Mamselli -liikelaitos ovat pyytäneet Kajaanin kaupungin johtoryhmän 4.4.2017 päätöksen mukaisesti tarjouspyynnöt esiselvityksen tekemisestä Kajaanin kaupungin tilakeskuksen, Vimpelinlaakson kehittämisliikelaitoksen ja Kajaanin Mamselli -liikelaitoksen yhdistämisestä. Esiselvityksen tekemiseen pyydettiin tarjous FCG konsultointi Oy:ltä sekä KPMG Oy:ltä. Määräaikaan mennessä saapui ainoastaan FCG konsultointi Oy:n tarjous.

Tarjous todettiin tarjouspyynnön mukaiseksi ja esiselvityksen hankinta tehdään FCG konsultointi Oy:ltä. Ympäristötekninen toimiala maksaa esiselvityksen kustannuksista 50 % ja Kajaanin Mamselli -liikelaitos 50 %. (KajDnro-207-804)

 

Uusi hankintalaki astui voimaan 1.1.2017. Hankintalain muutoksella on vaikutusta myös Kajaanin Mamselli -liikelaitoksen toimintaan. Mamsellin tulee tarkastella omaa toimintaansa niin, että se saa harjoittaa enintään viiden prosentin ja enintään 500.000 euron osuuden liiketoiminnastaan ulkoista myyntiä. Hankintalaki mahdollistaa liiketoimintojen sopeuttamisen vuoden 2018 loppuun saakka. Yleisen siirtymäsäännöksen nojalla 5 % ja 500.000 euron rajoitusta sovelletaan vasta vuoden 2019 alusta lähtien. Kajaanin Mamsellissa sopiva tilaisuus liiketoiminnan tarkasteluun uutta hankintalakia vastaavaksi tarjoutuu elokuun alussa, kun uusi Lounatuulen keittiö käynnistää koko laajuudessaan cook & chill tuotantotavan.

Kajaanin Mamsellissa merkittävin vaikutus hankintalain muutoksella on sen yksityisille päiväkodeille toimittamiin aterioihin. Kajaanin Mamselli toimittaa tällä hetkellä aterioita 11 yksityiseen päiväkotiin. Kajaanin Mamselli -liikelaitoksen toimitukset yksityisille päiväkodeille päättyvät 31. heinäkuuta 2017.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Tuija Vuorinen, Johtaja, tuija.vuorinen@kajaani.fi

Merkitsee asiat tiedoksi.

Päätös

Tulospalkkiomalli lähetetään sähköisesti johtokunnan jäsenille.

Merkitsi asiat tiedoksi.