Kajaanin Mamselli - liikelaitoksen johtokunta , kokous 24.2.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 4 Kajaanin Mamselli-liikelaitoksen talouden toteuma 1.1.–31.1.2021

KAJDno-2020-1528

Valmistelija

  • Piia Rissanen, Controller, piia.rissanen@kajaani.fi

Perustelut

Kajaanin Mamsellin vuoden 2021 talouden toteumaraportti ajalta 1.1.–31.1.2021 esitellään kokouksessa.

Lisätietoja asiasta antaa johtaja Tuija Vuorinen, puh. 044 7100 241 tai sähköposti etunimi.sukunimi(at)kajaani.fi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Tuija Vuorinen, Johtaja, tuija.vuorinen@kajaani.fi

Merkitsee tiedoksi.

Päätös

Merkitsi tiedoksi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §