Kajaanin Mamselli - liikelaitoksen johtokunta, kokous 24.2.2021

Esityslista on tarkastettu

§ 5 Kajaanin Mamselli -liikelaitoksen tiedoksi merkittävät asiat

KAJDno-2021-24

Valmistelija

  • Piia Rissanen, Controller, piia.rissanen@kajaani.fi
  • Tuija Vuorinen, Johtaja, tuija.vuorinen@kajaani.fi

Perustelut

Mamsellin ParTy-kyselyn tulokset

KAJDno-2018-407 Kajaanin kaupungin omistajapoliittiset linjaukset, ehdotus Mamsellin toimenpiteistä

KAJDno-2020-303 Kajaanin kaupungin yhteistoimintaneuvottelut on saatu päätökseen

 

Johtokunnan seuraava kokous on 19.5.2021.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Tuija Vuorinen, Johtaja, tuija.vuorinen@kajaani.fi

Merkitsee tiedoksi.