Kajaanin Mamselli - liikelaitoksen johtokunta, kokous 23.10.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 34 Kajaanin Mamselli -liikelaitoksen tiedoksi merkittävät asiat

KAJDno-2019-148

Valmistelija

  • Joni Partanen, Controller, joni.partanen@kajaani.fi

Perustelut

KAJDno-2018-407 KH § 156 Selvitys Mamsellin, Tilakeskuksen ja Vilakkeen toimintojen keskittämisestä.

KAJDno-2019-27 KH § 166 Selvitys vuoden 2018 arviointikertomuksen havainnoista.

KAJDno-2018-407 KH § 172 Henkilöstönsiirtosopimus Kajaanin Mamselli liikelaitoksesta Kainuun Sotelle

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Tuija Vuorinen, Johtaja, tuija.vuorinen@kajaani.fi

Merkitsee tiedoksi.

Päätös

Merkitsi tiedoksi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §