Kajaanin Mamselli - liikelaitoksen johtokunta, kokous 23.10.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 26 Kajaanin Mamselli -liikelaitoksen talouden toteumaraportti 1.1.–30.9.2019

KAJDno-2019-151

Valmistelija

  • Joni Partanen, Controller, joni.partanen@kajaani.fi

Perustelut

Kajaanin Mamsellin vuoden 2019 talouden toteumaraportti ajalta 1.1.–30.9.2019 liitteenä.

Lisätietoja asiasta antaa johtaja Tuija Vuorinen, puh. 044 7100 241 tai sähköposti etunimi.sukunimi(at)kajaani.fi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Tuija Vuorinen, Johtaja, tuija.vuorinen@kajaani.fi

Johtokunta merkitsee tiedoksi.

Päätös

Merkitsi tiedoksi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §