Kajaanin Mamselli - liikelaitoksen johtokunta, kokous 20.12.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 37 Sopimusten vastuuhenkilön nimeäminen

KAJDno-2017-1625

Valmistelija

  • Joni Partanen, Taloussuunnittelija, joni.partanen@kajaani.fi

Perustelut

Kajaanin kaupungin hallintosäännön 25 § mukaan lautakunta ja liikelaitoksen johtokunta määräävät sopimusten vastuuhenkilöt toimialallaan ja liikelaitoksessaan.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Tuija Vuorinen, Johtaja, tuija.vuorinen@kajaani.fi

Kajaanin Mamselli -liikelaitoksen johtokunta määrää sopimusten vastuuhenkilöksi johtaja Tuija Vuorisen.

Päätös

Hyväksyi.