Kajaanin Mamselli - liikelaitoksen johtokunta, kokous 20.12.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 35 Pöytäkirjan tarkastus

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Tuija Vuorinen, Johtaja, tuija.vuorinen@kajaani.fi

Kajaanin Mamselli -liikelaitoksen johtokunta valitsee pöytäkirjantarkastajiksi Ari-Matti Haatajan ja Kirsti Huotarin.

Päätös

Hyväksyi.