Kajaanin Mamselli - liikelaitoksen johtokunta, kokous 20.12.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 34 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Tuija Vuorinen, Johtaja, tuija.vuorinen@kajaani.fi

Kajaanin Mamselli -liikelaitoksen johtokunta toteaa kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Kajaanin Mamselli -liikelaitoksen johtokunta myöntää pöytäkirjaan merkityille muille osallistujille läsnäolo- ja puheoikeuden.

Päätös

Hyväksyi.

Iltakoulu oli klo 13.26–16.11.