Kajaanin Mamselli - liikelaitoksen johtokunta, kokous 20.12.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 42 Kajaanin Mamselli -liikelaitoksen tiedoksi merkittävät asiat

KAJDno-2017-362

Valmistelija

  • Tuija Vuorinen, Johtaja, tuija.vuorinen@kajaani.fi

Perustelut

Konserniohjeen uudistaminen, kv 25.9.2017 § 66, KAJDno-2017-811

Kajaanin kaupungin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje, kv 25.9.2017 § 65, KAJDno-2017-1088

1.1.2018 Kajaanin kaupunki siirtyy paperittomiin kokouksiin: Luottamushenkilöiden sähköinen kokouskäytäntö, kh 14.11.2017, liite.KAJDno-2017-1556

 

Helmikuun kokouksessa 6.2.2018 vahvistetaan kevään kokousajankohdat ja mahdolliset iltakoulut.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Tuija Vuorinen, Johtaja, tuija.vuorinen@kajaani.fi

Johtokunta merkitsee tiedoksi.

Päätös

Merkitsi tiedoksi.