Kajaanin Mamselli - liikelaitoksen johtokunta, kokous 20.12.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 36 Asiakirjahallinnon vastuuhenkilön nimeäminen

KAJDno-2017-1626

Valmistelija

  • Joni Partanen, Taloussuunnittelija, joni.partanen@kajaani.fi

Perustelut

Kajaanin kaupungin hallintosäännön 59 § mukaan liikelaitos huolehtii oman liikelaitoksen asiakirjatietojen hoitamisesta annettujen määräysten ja ohjeiden mukaisesti sekä nimeää asiakirjahallinnon vastuuhenkilön omalla toimialallaan.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Tuija Vuorinen, Johtaja, tuija.vuorinen@kajaani.fi

Kajaanin Mamselli -liikelaitoksen johtokunta nimeää asiakirjahallinnon vastuuhenkilöksi palvelusihteeri Minta Rimpiläisen. Minta Rimpiläisen ollessa poissa vastuuhenkilönä toimii tehtävää hoitava palvelusihteeri.

Päätös

Hyväksyi.