Kajaanin Mamselli - liikelaitoksen johtokunta, kokous 19.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 9 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Perustelut

Päätökset ovat nähtävinä Kajaanin kaupungin verkkosivuilla.

Kajaanin Mamsellin johtaja
Hankintapäätös:
§ 1 Täydennyshankinta CleaNet -ohjelmistoon, 16.02.2021
§ 2 Kajaanin Mamselli- liikelaitoksen työkengät vuosille 2021-2022, 08.04.2021
§ 3 Kajaanin Mamselli -liikelaitoksen ateriakuljetukset 2021-2023 +(2), 15.04.2021
§ 4 Hankintaoikaisupäätös Kajaanin Mamsellin ateriakuljetukset 2021-2023 +(2), 29.04.2021

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Tuija Vuorinen, Johtaja, tuija.vuorinen@kajaani.fi

Päätetään, ettei asiakirjoihin tehtyjä päätöksiä siirretä toimielimen käsiteltäväksi.

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §