Kajaanin Mamselli - liikelaitoksen johtokunta, kokous 19.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 6 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Tuija Vuorinen, Johtaja, tuija.vuorinen@kajaani.fi

Todetaan kokous laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Myönnetään pöytäkirjaan merkityille muille osallistujille läsnäolo- ja puheoikeus.

Päätös

Hyväksyi.

Pentti Väyrynen, Heikki Kesti, Tuomo Karjalainen, Tuija Vuorinen ja Piia Rissanen olivat paikalla Kaukaveden kokoustilassa. Muut osallistuivat Teams-etäyhteydellä.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §