Kajaanin Mamselli - liikelaitoksen johtokunta, kokous 19.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 8 Kajaanin Mamselli-liikelaitoksen talouden toteumaraportti 1.1.-30.4.2021

KAJDno-2020-1528

Valmistelija

  • Piia Rissanen, Controller, piia.rissanen@kajaani.fi

Perustelut

Kajaanin Mamselli-liikelaitoksen talouden toteumaraportti ajalta 1.1.-30.4.2021 esitellään kokouksessa.

Talouden sopeuttamissuunnitelman tilannekatsaus 30.4.2021 oheisliitteenä.

Lisätietoja asiasta antaa johtaja Tuija Vuorinen, puh. 044 7100 241 tai sähköposti etunimi.sukunimi(at)kajaani.fi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Tuija Vuorinen, Johtaja, tuija.vuorinen@kajaani.fi

Merkitsee tiedoksi.

Päätös

Merkitsi tiedoksi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §