Kajaanin Mamselli - liikelaitoksen johtokunta, kokous 19.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 10 Kajaanin Mamselli -liikelaitoksen tiedoksi merkittävät asiat

KAJDno-2021-24

Valmistelija

  • Piia Rissanen, Controller, piia.rissanen@kajaani.fi
  • Tuija Vuorinen, Johtaja, tuija.vuorinen@kajaani.fi

Perustelut

Mamsellin asiakkuuskatsaus; vuoden 2020 tuloskeskustelujen yhteenveto.

Mamselli on valittu mukaan kolmivuotiseen Vastuulliset ruokapalvelut- kehitysohjelmaan.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Tuija Vuorinen, Johtaja, tuija.vuorinen@kajaani.fi

Merkitsee tiedoksi.

Päätös

Merkitsi tiedoksi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §