Kajaanin Mamselli - liikelaitoksen johtokunta , kokous 19.3.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 14 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Perustelut

Päätökset ovat nähtävinä Kajaanin kaupungin verkkosivuilla.

Kajaanin Mamsellin johtaja
Hankintapäätös:
§ 1 Puhtaanapidon koneet ja laitteet_​OPTIO II,​ 26.02.2018
Hankintapäätös (Kainuun hankintarengas):
§ 2 KLKH101 Elintarvikkeet,​ 23.02.2018

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Tuija Vuorinen, Johtaja, tuija.vuorinen@kajaani.fi

Päätetään,​ ettei asiakirjoihin tehtyjä päätöksiä siirretä toimielimen käsiteltäväksi.

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §