Kajaanin Mamselli - liikelaitoksen johtokunta , kokous 19.3.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 11 Talouden seuranta 2018

KAJDno-2018-322

Valmistelija

  • Joni Partanen, Taloussuunnittelija, joni.partanen@kajaani.fi

Perustelut

Kajaanin Mamsellin vuoden 2018 talouden toteumaraportti ajalta 1.1.–28.2.2018.

Toteumaraportti esitellään kokouksessa.

Lisätietoja asiasta antaa johtaja Tuija Vuorinen, puh. 044 7100 241 tai sähköposti etunimi.sukunimi(at)kajaani.fi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Tuija Vuorinen, Johtaja, tuija.vuorinen@kajaani.fi

Merkitsee tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §