Kajaanin Mamselli - liikelaitoksen johtokunta , kokous 19.3.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 15 Kajaanin Mamselli -liikelaitoksen tiedoksi merkittävät asiat

KAJDno-2018-86

Valmistelija

  • Joni Partanen, Taloussuunnittelija, joni.partanen@kajaani.fi

Perustelut

Tilinpäätös 2017

Toimintastrategian laadinta

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Tuija Vuorinen, Johtaja, tuija.vuorinen@kajaani.fi

Merkitsee tiedoksi.

Päätös

Merkitsi tiedoksi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §