Kajaanin Mamselli - liikelaitoksen johtokunta , kokous 19.12.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 46 Kajaanin Mamselli -liikelaitoksen tiedoksi merkittävät asiat v. 2019

KAJDno-2019-148

Valmistelija

  • Tuija Vuorinen, Johtaja, tuija.vuorinen@kajaani.fi

Perustelut

Vuoden vaihteessa Kainuun Soten edustaja jää pois Mamsellin johtokunnasta,  ja Mamsellin henkilökunnan edustaja vaihtuu. Kaupunginhallitus vahvistaa Kajaanin Mamselli -liikelaitoksen johtokunnan päivitetyn kokoonpanon tammikuussa.

Kajaanin Mamselli on selvittänyt asiakkaiden tyytyväisyyttä Mamsellin tarjoamiin palveluihin. Asiakastyytyväisyyskysely toteutettiin sähköisesti ajalla 21.10.–3.11.2019. Kyselyyn vastasi 535 henkilöä. Asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset esitellään kokouksessa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Tuija Vuorinen, Johtaja, tuija.vuorinen@kajaani.fi

Merkitsee tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.