Kajaanin Mamselli - liikelaitoksen johtokunta , kokous 19.12.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 43 Kajaanin Mamselli -liikelaitoksen talousarvio vuodelle 2020 ja taloussuunnitelma 2021 - 2022

KAJDno-2019-141

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Asta Tolonen, Talousjohtaja, asta.tolonen@kajaani.fi

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy vuoden 2020 talousarvion ja vuosien 2021- 2022 taloussuunnitelman.

Päätös

Asian käsittely alkoi 11.30. Käsittelyn pohjana oli liitteenä jaettu talousarvio 2020 ja taloussuunnitelma 2021 - 2022.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi puheenjohtajan käsittelyjärjestysehdotuksen: Käsittely aloitetaan kaupunginjohtajan ja kaupunginhallituksen puheenjohtajan puheenvuoroilla. Tämän jälkeen pidetään ryhmäpuheenvuorot järjestyksessä Keskusta, Vasemmistoliitto, Kokoomus, SDP, Perussuomalaiset, Vihreät ja Kristillisdemokraatit. Ryhmäpuheenvuorojen jälkeen käydään yleiskeskustelu ja sen jälkeen yksityiskohtainen käsittely.

Yleiskeskustelu

Kaupunginvaltuusto kävi yleiskeskustelun talousarviosta 2020 ja taloussuunnitelmasta 2021 - 2022.

Yksityiskohtainen käsittely

KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS

Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginjohtajan katsauksen kaupunginhallituksen esittämässä muodossa.

1 YLEINEN OSA

Kaupunginvaltuusto hyväksyi yleisen osan kaupunginhallituksen esittämässä muodossa.

2 KAUPUNKISTRATEGIA

Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunkistrategian kaupunginhallituksen esittämässä muodossa.

3 ARVIO KAJAANI-KONSERNIN MERKITTÄVIMMISTÄ RISKEISTÄ JA EPÄVARMUUSTEKIJÖISTÄ

Kaupunginvaltuusto hyväksyi riskit ja epävarmuustekijät kaupunginhallituksen esittämässä muodossa.

4 TALOUSSUUNNITTELU

Kaupunginvaltuusto hyväksyi taloussuunnittelun kaupunginhallituksen esittämässä muodossa.

5 KAJAANIN KAUPUNGIN TALOUS

Kaupunginvaltuusto hyväksyi Kajaanin kaupungin talouden kaupunginhallituksen esittämässä muodossa.

6 KAJAANIN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖ

Kaupunginvaltuusto hyväksyi Kajaanin kaupungin henkilöstön kaupunginhallituksen esittämässä muodossa.

7 KÄYTTÖTALOUSOSA

1) Vali-Matti Karppinen teki Keskustan ryhmäesityksen, että kohdasta 7.1. Konsernihallinto, Toimintaympäristön muutokset sivulta 48 poistetaan teksti "Kajaanin kaupunki esittää Kainuun kunnille kuntarakenneselvityksen tekemistä."

Puheenjohtajan tiedustellessa voiko kaupunginvaltuusto hyväksyä Keskustan ryhmäesityksen yksimielisesti, kukaan ei ilmoittanut vastustavansa sitä.

Puheenjohtaja totesi kaupunginvaltuuston hyväksyneen Keskustan ryhmäesityksen yksimielisesti.

2) Vesa Kaikkonen teki Vasemmiston ryhmäesityksen, että kohtaan 7.1. Konsernihallinto, Toimintaympäristön muutokset sivulle 48 lisätään teksti "Kajaanin kaupunki esittää Kainuun kunnille eri toimialojen yhteistoimintaselvityksen tekemistä."

Kaupunginvaltuusto hyväksyi puheenjohtajan äänestysehdotuksen: kaupunginhallituksen esitys (muuttunut 1. kohdassa poistetulla maininnalla) JAA, Vasemmistoliiton ryhmäesitys EI

Äänestyksen tulos: 27 JAA-ääntä, 21 EI-ääntä, 3 poissa.

Puheenjohtaja totesi kaupunginvaltuuston hyväksyneen kaupunginhallituksen esityksen.

3) Minna Partanen teki Perussuomalaisten ryhmäesityksen, että kohdassa 7.1. Konsernihallinto, Maahanmuuttajapalvelut, Palvelulinjaus ensimmäinen linjaus muutetaan muotoon "Ei lisätä vuosittain otettavien kiintiöpakolaisten määrää, vaikka valtakunnallista kiintiötä kasvatetaan."

Kaupunginvaltuusto hyväksyi puheenjohtajan äänestysehdotuksen: kaupunginhallituksen esitys JAA, Perussuomalaisten ryhmäesitys EI .

Äänestyksen tulos: 43 JAA-ääntä, 5 EI-ääntä, 3 poissa.

Puheenjohtaja totesi kaupunginvaltuuston hyväksyneen kaupunginhallituksen esityksen.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen esityksen käyttötaloudesta kohdan 1. mukaisella muutoksella.  

8 INVESTOINTIOSA

4)  Markku Oikarinen teki SDP:n ryhmäesityksen, että kohdasta 8.2 Investointisuunnitelma sivu 81 Kunnallistekniikan rakentaminen, peruskorjaukset Kauppakatu 750.000 € ja Koivukoskenkadun hulevesiviemäri 200.000 € poistetaan ja siirretään taloussuunnitemavuodelle 2022.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi puheenjohtajan äänestysehdotuksen: kaupunginhallituksen esitys JAA, SDPn ryhmäesitys EI .

Äänestyksen tulos: 31 JAA-ääntä, 17 EI-ääntä, 3 poissa.

Puheenjohtaja totesi kaupunginvaltuuston hyväksyneen kaupunginhallituksen esityksen.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi investointiosan kaupunginhallituksen esittämässä muodossa.

9 LIIKELAITOKSET

Kaupunginvaltuusto hyväksyi liikelaitokset kaupunginhallituksen esittämässä muodossa.

10 TYTÄRYHTIÖT

Kaupunginvaltuusto hyväksyi tytäryhtiöt kaupunginhallituksen esittämässä muodossa.

 

Puheenjohtaja totesi kaupunginvaltuuston hyväksyneen talousarvion 2020 ja taloussuunnitelman 2021 - 2022 kaupunginhallituksen esityksen mukaisesti siten muutettuna, että kohdasta 7.1. Konsernihallinto poistettiin teksti kuntarakenneselvityksestä.

 

 

 

 

 

 

Valmistelija

  • Joni Partanen, Controller, joni.partanen@kajaani.fi

Perustelut

Kajaanin kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 9.12.2019 käsitellyt Kajaanin kaupungin talousarviota vuodelle 2020 ja taloussuunnitelmaa vuosille 2021–2022. Kajaanin kaupungin hallintosäännön § 60 ja § 61:n mukaan kaupunginvaltuusto hyväksyy talousarviossa liikelaitoksen talousarvion sitovat erät sekä toiminnan ja talouden tavoitteet. Liikelaitoksen johtokunta hyväksyy valtuuston hyväksymään talousarvioon perustuvan liikelaitoksen talousarvion/käyttösuunnitelman.

Kajaanin Kaupunginvaltuusto on käsitellyt 9.12.2019 Kajaanin Mamselli -liikelaitoksen vuoden 2020 talousarvion ja taloussuunnitelman 2021–2022 liitteen mukaan.

Lisätietoja asiasta antaa johtaja Tuija Vuorinen, puh. 044 7100 241 tai sähköposti etunimi.sukunimi(at)kajaani.fi.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Tuija Vuorinen, Johtaja, tuija.vuorinen@kajaani.fi

Kajaanin Mamselli -liikelaitoksen johtokunta hyväksyy liitteen mukaisen Kajaanin Mamselli -liikelaitoksen talousarvion vuodelle 2020 ja taloussuunnitelman vuosille 2021–2022. Samalla johtokunta hyväksyy talousarvion vuoden 2020 käyttösuunnitelmaksi.

Päätös

Hyväksyi.