Kajaanin Mamselli - liikelaitoksen johtokunta , kokous 19.12.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 42 Kajaanin Mamselli - liikelaitos, riskienhallinta

KAJDno-2017-821

Valmistelija

  • Tuija Vuorinen, Johtaja, tuija.vuorinen@kajaani.fi

Perustelut

Kajaanin kaupungin hallintosäännön 29 § mukaan liikelaitoksen johtokunnan tehtävänä on valvoa ja arvioida sisäisen valvonnan riskienhallinnan toimeenpanoa ja tuloksellisuutta.

Kajaanin Mamselli -liikelaitoksessa on tehty tarkempi riskianalyysi vuoden 2019 aikana eritysruokavaliotuotantoon liittyvistä riskeistä.

Riskianalyysi ja ennaltaehkäisevät toimenpiteet esitellään kokouksessa.

Lisätietoja antaa johtaja Tuija Vuorinen, puh. 044 7100 241 tai sähköposti etunimi.sukunimi(at)kajaani.fi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Tuija Vuorinen, Johtaja, tuija.vuorinen@kajaani.fi

Johtokunta hyväksyy Mamsellin erityisruokavaliotuotantoon liittyvät riskienhallintatoimet.

Päätös

Hyväksyi.