Kajaanin Mamselli - liikelaitoksen johtokunta, kokous 17.12.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 45 LISÄPYKÄLÄ: Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus (lisäpykälä)

Perustelut

Päätökset ovat nähtävinä Kajaanin kaupungin verkkosivuilla.

Kajaanin Mamsellin johtaja
Henkilöstöpäätös:
§ 12 Yksikön vastaavan valinta päiväkotiin, 11.12.2020

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Tuija Vuorinen, Johtaja, tuija.vuorinen@kajaani.fi

Päätetään, ettei asiakirjoihin tehtyjä päätöksiä siirretä toimielimen käsiteltäväksi.

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §