Kajaanin Mamselli - liikelaitoksen johtokunta, kokous 17.12.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 36 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Tuija Vuorinen, Johtaja, tuija.vuorinen@kajaani.fi

Todetaan kokous laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Myönnetään pöytäkirjaan merkityille muille osallistujille läsnäolo- ja puheoikeus.

Päätös

Todettiin kokous laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Myönnettiin pöytäkirjaan merkityille muille osallistujille läsnäolo- ja puheoikeus.

Kokouksessa olivat läsnä Pentti Väyrynen, Tuija Vuorinen, Piia Rissanen ja Heikki Kesti. 

Muut osallistujat olivat etänä.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §