Kajaanin Mamselli - liikelaitoksen johtokunta, kokous 17.12.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 43 Kajaanin Mamselli-liikelaitoksen talouden toteumaraportti 1.1.-31.10.2020 sekä 1.1.-30.11.2020

KAJDno-2020-195

Valmistelija

  • Piia Rissanen, Controller, piia.rissanen@kajaani.fi

Perustelut

Kajaanin Mamselli-liikelaitoksen talouden toteumaraportti ajalta 1.1.-31.10.2020 on esitetty liitteessä.

Marraskuun lopun virallinen talouden toteuma saadaan kirjanpidosta 16.12.2020, joten marrakuun tulos esitellään tarkemmin kokouksessa.

Lisätietoja asiasta antaa johtaja Tuija Vuorinen, puh. 044 7100 241 tai sähköposti etunimi.sukunimi(at)kajaani.fi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Tuija Vuorinen, Johtaja, tuija.vuorinen@kajaani.fi

Johtokunta merkitsee asian tiedoksi.

Päätös

Merkitsi tiedoksi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §