Kajaanin Mamselli - liikelaitoksen johtokunta, kokous 17.12.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 40 Kajaanin Mamselli-liikelaitoksen asiakastyytyväisyyskyselyn 2020 tulokset

KAJDno-2020-1561

Valmistelija

  • Tuija Vuorinen, Johtaja, tuija.vuorinen@kajaani.fi

Perustelut

Kajaanin Mamselli -liikelaitoksen toteutti sähköisen asiakastyytyväisyyskyselyn ajalla 22.10. - 6.11.2020. Kysely kohdistettiin päiväkotien, peruskoulujen, ammattioppilaitoksen, lukion, ammattikorkeakoulun, henkilöstöravintolan, liikuntalaitosten sekä Kajaanin kaupungin muiden kiinteistöjen asiakkaille. Kyselyyn saatiin vastauksia 796 asiakkaalta. Asiakastyytyväisyyskyselyn kokonaistulos oli 2,99 asteikolla 1-4.

Erinomainen asiakaspalvelu ja henkilökunnan ystävällisyys ovat vastaajien mielestä edelleen Mamsellin ykkösvahvuus. Asiakkaat toivoivat ruokalistalle perinteisiä ruokia eksoottisten ruokien sijaan. Kasvisruoan monipuolinen tarjonta ja kasvisruokapäivät koettiin hyväksi ja osa vastaajista halusi kasvisruoan ruokalistalle vaihtoehtoruoaksi. Ammattioppilaitoksen ja lukion opiskelijoiden salaatin syönti on lisääntynyt edelliseen vuoteen verrattuna. Asiakkaat olivat tyytyväisiä luokka- ja toimistotilojen sekä muiden tilojen siisteyteen.

Tulosten perusteella Mamsellissa on edelleen kiinnitettävä huomiota ruoan makuun ja tasaiseen laatuun sekä salaattivalikoiman monipuolistamiseen.

Mamsellissa suunnitellaan asiakassegmenttikohtaiset kehittämistoimet asiakaspalautteiden pohjalta.

Asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset esitellään tarkemmin kokouksessa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Tuija Vuorinen, Johtaja, tuija.vuorinen@kajaani.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkitsi tiedoksi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §