Kajaanin Mamselli - liikelaitoksen johtokunta, kokous 17.12.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 44 Kajaanin Mamselli -liikelaitoksen tiedoksi merkittävät asiat

KAJDno-2019-1417

Valmistelija

  • Tuija Vuorinen, Johtaja, tuija.vuorinen@kajaani.fi
  • Piia Rissanen, Controller, piia.rissanen@kajaani.fi

Perustelut

KAJDno-2020-1219 Vegaaniruokapilotointi varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa.

KAJDno-2018-407 Kajaanin kaupungin omistajapoliittiset linjaukset, päivitys.

Kajaanin kaupungin yhteistoimintaneuvotteluiden käynnistyminen.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Tuija Vuorinen, Johtaja, tuija.vuorinen@kajaani.fi

Merkitsee tiedoksi.

Päätös

Merkitsi tiedoksi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §